Ascert heeft in 2016 het initiatief genomen om een klankbordgroep van DTA en DIA in te stellen. Het ministerie van SZW heeft subsidie beschikbaar gesteld om een bijeenkomst met DIA’s en DTA-ers te organiseren. Uit deze bijeenkomst is de Klankbordgroep ontstaan die bestaat uit 25 DIA’s en DTA-ers. 

Doel van de Klankbordgroep is om de mensen die in de asbestsector werken te betrekken bij het ontwikkelen en beschrijven van processchema’s en regels. Door de mensen erbij te betrekken die het werk uitvoeren worden de regels beter uit te voeren en toe te passen. Dat heeft weer invloed op het vakmanschap van DIA en DTA.

De Klankbordgroep heeft invloed op schema’s en regelingen. We zijn lid van de Werkkamers Persoon en Proces. Signalen van leden en van collega’s bespreken we met Ascert, het ministerie of anderen.

Wij willen ook informeren over actuele ontwikkelingen in het vakgebied, wijzigingen in regelingen, nieuwsfeiten en lopende discussies.

Ook willen wij van jullie horen wat jullie in het vak bezig houdt. Stuur daarom een bericht als je vragen of suggesties hebt. We beloven geen gouden bergen, maar alleen samen maken we de sector ‘asbest’ tot en beter en veiliger vakgebied.