Afwijkingen en schorsingen van DAV-ers en DTA-ers”.

In de vergadering van de Werkkamer Persoon van januari 2018 is besproken dat in het huidige stelsel een sanctie voor een DAV-er automatisch een sanctie betekent voor de DTA-er.

Daarnaast is vastgesteld dat de waardering van afwijkingen soms te streng was, in relatie tot de soort afwijking die is vastgesteld. Aan onder andere de klankbordgroep asbest is gevraagd hierop te reageren.

De klankbordgroep heeft voorgesteld om te stoppen met de automatische doorkoppeling van de sanctie. DAV-ers zijn zelf verantwoordelijk voor hun werkzaamheden en gebruik van materialen. Als zij dat niet goed doen, is de sanctie voor de DAV-er en niet voor de DTA-er.

Uitzondering hierop is als de DTA-er aantoonbaar onvoldoende toezicht heeft gehouden op de DAV-er. In dat geval pleiten we voor een categorie III afwijking voor het bedrijf, en niet voor een categorie II afwijking voor de DTA-er. Immers het bedrijf heeft ook een taak in het organiseren van voldoende mogelijkheden tot toezicht van haar DTA-ers.

De sanctietabel is aangepast, waarbij de categorieën zijn verhoogd voor die afwijkingen, die niet direct leiden tot gevaar voor veiligheid van medewerkers en omgeving.

Tenslotte hebben we als kanttekening geplaatst dat het wel wenselijk is dat DAV-ers en DTA-ers in hun opleiding en examen te maken krijgen met het proces van sancties en schorsingen. Overwogen zal worden dit ook voor DIA’s verplicht te stellen.

Bovenstaande uitkomsten zijn overgenomen door de Werkkamer Persoon en worden ter goedkeuring aangeboden aan de CCvD.