Hier worden berichten geplaatst met informatie over wijzigingen in regels, bijeenkomsten, etc. Kom je interessant nieuws tegen?
Mail de link naar info@klankbordgroepasbest.nl.

Symposium Ascert op 31 januari 2019

SAVE THE DATE: symposium Ascert Op donderdag 31 januari a.s. zal Stichting Ascert haar symposium houden. We zijn verheugd te kunnen aankondigen dat de staatssecretaris van het Ministerie van SZW, Tamara van Ark, heeft toegezegd op het symposium als spreker aanwezig te zijn. Lees hier meer: https://www.ascert.nl/over-ascert/nieuws/save-the-date-symposium-ascert/item9967

Lees meer »

Afwijkingen en schorsingen van DAV-ers en DTA-ers”.

In de vergadering van de Werkkamer Persoon van januari 2018 is besproken dat in het huidige stelsel een sanctie voor een DAV-er automatisch een sanctie betekent voor de DTA-er. Daarnaast is vastgesteld dat de waardering van afwijkingen soms te streng was, in relatie tot de soort afwijking die is vastgesteld. Aan onder andere de klankbordgroep asbest is gevraagd hierop te

Lees meer »

Tweede workshop beoordelen validatieonderzoeken

Het was de bedoeling dat in het najaar van 2017 een tweede workshop zou worden georganiseerd. De eerste was in het bijzonder voor DIA waardoor de aanmeldingen van veel DTA moesten worden afgewezen. Zij zouden voor de tweede workshop worden uitgenodigd. Door de commotie over het grit hadden de inspecteurs van SZW geen gelegenheid om aan een tweede workshop deel

Lees meer »

Normontwerp over eindcontrole na asbestverwijdering voor commentaar gepubliceerd

NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen. Ook kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst die NEN op 30 augustus over asbest

Lees meer »

Workshop beoordelen validatieonderzoeken

In samenwerking met de Inspectie SZW organiseerde de klankbordgroep asbest op 27 juni 2017 een workshop over het beoordelen van validatieonderzoeken volgens SCi-548. Hieronder staan de vragen die tijdens de workshop zijn gesteld. De vragen worden door een werkgroep besproken en, indien nodig, met anderen zoals Ascert, SZW en TNO besproken. Zodra er een vraag op een vraag is, zal

Lees meer »