Normontwerp over eindcontrole na asbestverwijdering voor commentaar gepubliceerd

NEN heeft ontwerp NEN 2990 ‘Eindcontrole na asbestverwijdering’ gepubliceerd voor commentaar. Deze norm beschrijft de manier waarop een ruimte of locatie waaruit asbest is verwijderd moet worden gecontroleerd op de aanwezigheid van asbesthoudende resten. Belanghebbenden kunnen tot 20 september 2017 commentaar op dit normontwerp indienen. Ook kunt u zich aanmelden voor de informatiebijeenkomst die NEN op 30 augustus over asbest organiseert.

Bron: http://www.omgevingsweb.nl/nieuws/normontwerp-over-eindcontrole-na-asbestverwijdering-voor-commentaar-gepubliceerd