Tweede workshop beoordelen validatieonderzoeken

Het was de bedoeling dat in het najaar van 2017 een tweede workshop zou worden georganiseerd. De eerste was in het bijzonder voor DIA waardoor de aanmeldingen van veel DTA moesten worden afgewezen. Zij zouden voor de tweede workshop worden uitgenodigd. Door de commotie over het grit hadden de inspecteurs van SZW geen gelegenheid om aan een tweede workshop deel te nemen. De tweede workshop gaat er zeker komen maar dan in het nieuwe jaar, naar verwachting begin maart.